Badania lekarskie

Lekarz medycyny sportowej

Dr. Radosław Krupa nr tel. 692-407-555

Dziecko zrzeszone w związku sportowym, uczęszczające regularnie na treningi powinno posiadać kartę zdrowia sportowca. Zgodnie z ustawą o sporcie z 25 czerwca 2010 r. zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w zawodach.