Płatności

Opłaty członkowskie wnosimy do 10 dnia każdego miesiąca na konto nr :  20 1160 2202 0000 0002 2070 2798

Miesięczna opłata wynosi 180 zł

dane do przelewu :  

Uczniowski Klub Piłki Ręcznej „Agrykola” Warszawa

00-459 Warszawa

ul. Myśliwiecka 9