Warszawska Liga Mini Piłki Ręcznej

Harmonogram I turnieju w ramach VI edycji Warszawskiej Ligi Mini Piłki Ręcznej

ROCZNIK 2008
Boisko 1 Boisko 2 Boisko 3
Nr Godz. Wynik Nr Godz. Wynik Nr Godz. Wynik
1 08:00 UKS LOLEK – UKS Rusic 2 08:00 SP 10 – ch – SP 341 – dz 3 08:00 SP 10 – dz – SP 341 – ch
4 08:30 SP 272 – Lesznowola 5 08:30 SP 280 – ch – SP 280 – dz 8 08:30 SP 341 – dz – SP 10 – dz
6 09:00 Lesznowola – SP 280 – ch 7 09:00 SP 341 – ch – SP 272 9 09:00 UKS Rusic – SP 10 – ch
10 09:30 Bachnacka – UKS LOLEK 12 09:30 SP 10 – dz – UKS Rusic 13 09:30 SP 272 – SP 341 – dz
11 10:00 SP 10 – ch – Bachnacka 14 10:00 SP 280 – ch – SP 341 – ch 15 10:00 SP 280 – dz – Lesznowola
16 10:30 SP 341 – ch – SP 280 – dz 17 10:30 SP 341 – dz – SP 280 – ch 18 10:30 UKS Rusic – SP 272
19 11:00 Bachnacka – SP 10 – dz 20 11:00 UKS LOLEK – SP 10 – ch 23 11:00 SP 280 – ch – UKS Rusic
21 11:30 SP 10 – dz – UKS LOLEK 22 11:30 SP 272 – Bachnacka 24 11:30 SP 280 – dz – SP 341 – dz
25 12:00 Lesznowola – SP 341 – ch 27 12:00 UKS Rusic – SP 280 – dz 28 12:00 Bachnacka – SP 280 – ch
26 12:30 SP 341 – dz – Lesznowola 29 12:30 UKS LOLEK – SP 272 30 12:30 SP 10 – ch – SP 10 – dz

ROCZNIK 2007
Boisko 1 Boisko 2 Boisko 3
Nr Godz. Wynik Nr Godz. Wynik Nr Godz. Wynik
1 13:00 UKS Lolek – Piaseczno 2 13:00 SP 10 – ch – SP 280 – dz 3 13:00 SP 280 – ch – Lesznowola
4 13:30 UKS Rusic – SP 341 – ch 6 13:30 SP 280 – dz – SP 280 – ch 7 13:30 Piaseczno – SP 10 – ch
5 14:00 Lesznowola – UKS Rusic 8 14:00 Bachnacka – UKS Lolek 10 14:00 SP 280 – ch – Piaseczno
9 14:30 SP 10 – ch – Bachnacka 11 14:30 UKS Rusic – SP 280 – dz 12 14:30 SP 341 – ch – Lesznowola
13 15:00 SP 280 – dz – SP 341 – ch 14 15:00 Piaseczno – UKS Rusic 15 15:00 Bachnacka – SP 280 – ch
16 15:30 UKS Lolek – SP 10 – ch 18 15:30 UKS Rusic – Bachnacka 19 15:30 SP 341 – ch – Piaseczno
17 16:00 SP 280 – ch – UKS Lolek 20 16:00 Lesznowola – SP 280 – dz 22 16:00 Bachnacka – SP 341 – ch