Zarząd Klubu

Prezes Zarządu: mgr Krzysztof Chromiński 

Wiceprezes : mgr Robert Bliszczyk

Sekretarz Zarządu: mgr Alicja Salamońska

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:

Sekretarz:

Członek: